Proste sposoby na zmotywowanie pracownika

2016-03-12 19:43

Traktujesz swoich pracowników doskonale, finansujesz im pensję, udzielasz im płatnych urlopów a także proponujesz ponadplanowe bonusy. Mimo to, z jakiegoś względu nie dają z siebie wszystkiego. Zjawiają się w pracy we właściwym czasie, robią co do nich należy lecz ich postawa i efekty nie są zadowalające. Wówczas doświadczasz olśnienia. Twoim pracownikom brakuje podstawy dobrej etyki pracy: motywacji.

Aby pracownicy ochoczo przechodzili do własnych zadań, rezultatem czego będą lepsze skutki ich postępowań, wypróbuj sześć wskazówek, które pomogą Ci zmotywować zatrudnionych.

1. Najważniejszym środkiem na zmotywowanie pracowników jest sprawienie, aby czuli, że ich profesja jest niesłychanie ważna. Ostatnie badania potwierdzają, iż praca, dzięki której czuje się sens będzie należycie wynagradzana. Idealnym sposobem na to jest ustalenie celów i wizji własnej firmy oraz zaangażowanie zatrudnionych do realizacji postanowień.

2. Otwarta komunikacja i wydajne dzielenie się wiadomościami ze swoimi zatrudnionymi, aby mieć klarowny obraz tego w jakim kierunku podąża firma. To gwarancja na to, iż będą podejmowane trafne decyzje na podstawie aktualnej sytuacji.

3. Każdy pracownik winien mieć wskazane osobiste cele skorelowane z podjętym stanowiskiem. Nie wystarczy jedynie określenie obowiązków, każdy musi pozostać poinformowany także o przewidywanych wynikach. Przez określenie ról i oczekiwań, pracownicy będą szczegółowo wiedzieć czego wymaga od nich firma.

4. Kontrolowanie wyników, lecz nie w ten sposób by kogokolwiek obarczać. Adekwatna komunikacja powinna odbywać się na rozmowie, aby zatrudniony wiedział co poszło nie tak i jakim sposobem polepszyć sytuację.

5. Budowanie zespołów, w których ludzie będą sobie ufać i nawzajem się motywować. Przez to umożliwi się im odrobinę niezależności w samodzielnym zarządzaniu.

6. Uznanie jest nadal najsilniejszym motorem do działania. Aby pracownik jak najlepiej wykonywał swoją pracę, powinno się pozwalać na skuteczne pochwały za osiągnięte cele.

Gdy zatrudniony ma zapewnione odpowiednie warunki, wypowiedzenie umowy o pracę jest rzadkością.