Obrona praw pracowniczych

2016-03-12 19:39

Zaledwie kilka lat temu, ochrona zatrudnionych była nieduża jeśli w ogóle jakaś była. W tym okresie traktowanie pracownika dobrze lub źle leżało w kwestii właściciela firmy. Warunki pracy były często ubogie: przepisy bhp niedostateczne a wielokrotnie nie egzekwowane. Spora część zatrudnionych nie odbierała żadnych korzyści z odszkodowania – nie było ubezpieczeń.

Wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej, rozpoczęty pozostał ruch migracji społeczności chłopskiej do miast. Dużo osób starało się znaleźć pracę w prężnie ewoluującym mieście. Bowiem liczebność zatrudnionych wzrastała ze względu na rosnące zapotrzebowanie gospodarki, warunki pracy raptownie się pogorszyły. Rząd stanął na wysokości zadania i wdrożył ochronę praw pracowników, które z czasem stały się podstawą dla współczesnego prawa pracy.

Prawo pracy zapewnia ramy prawne w zakresie traktowania pracowników. Jawnie określa sprawiedliwe uposażenie, dopuszczalny poziom warunków pracy i godzin pracy, sposób traktowania podwładnych, procedury zatrudnienia i zwalniania z umów. Prawo pracy broni ponadto przed dyskryminacją na podstawie płci, wieku, rasy i religii.

Niezgodne z prawem lub bezzasadne zwolnienie odnosi się do sytuacji, w której pracownik odczuwa iż pozostał on błędnie zwolniony ze swojego stanowiska. Może to bierze się z braku określonego wypowiedzenia czy odpowiedniej odprawy z tytułu zwolnienia. Nie ma znaczenia co jest powodem zwolnienia – istnieją pewne procedury, które muszą być egzekwowane. Wypowiedzenie umowy o pracę musi zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi ustawami. W razie wątpliwości skontaktuj się z adwokat Wrocław prawo pracy.