Jak rozwiązywać konflikty w miejscu pracy?

2016-03-12 19:42

Istnieje kilka kluczowych etapów, dzięki którym można radzić sobie z rozwiązywaniem konfliktów w miejscu pracy. Za każdym razem, gdy grupa ludzi współpracuje nad zleconym im zadaniem istnieje duża szansa, iż pojawią się konflikty. Czasami podołanie problemom jest bezproblemowe do zrealizowania, ale w innych przypadkach sytuacja może się wymknąć z pod kontroli bardzo szybko stwarzając wrogie środowisko pracy dla wszystkich.

Jednym z największych błędów jakie popełniają prezesi i menedżerowie celem uniknięcia kłopotów jest nadzieję w to, iż pracownicy sami będą na siebie zwracać uwagę i kontrolować się nawzajem. To jest błąd. Niekiedy problemy okazują się rozwiązane, lecz po prawdzie „gotują się” w ludziach czekając na okazję do „wybuchu”.

Istotne jest, aby rozwiązać każdą sytuację tak prędko, jako to będzie realne. Pierwszym krokiem jest spotkanie się z obiema pokłóconymi stronami równocześnie. Dużo osób popełnia błąd spotykając się osobno ze stronami konfliktu. To często powoduje jeszcze większą niechęć. Poprzez wspólne narady nikt nie poczuje się zignorowany bądź zaatakowany.

Nadanie wszystkim zaangażowanym sposobności na porozmawianie o swoich obawach jest najbardziej odpowiednim sposobem na polubowne rozwiązanie. Przeciętny człowiek powinien otrzymać kilka minut by przemyśleć sytuację. Wówczas będzie on mógł zaoferować parę pomysłów, aby jak najsprawniej rozwiązać kłopot. To daje każdemu poczucie bycia słyszanym i jest konstruktywnym sposobem na powrót na właściwe tory.

Niebagatelne jest aby podkreślić to, iż ludzie nie muszą się lubić, natomiast należy traktować się z szacunkiem i życzliwością.

Postępując etapowo osiągalne jest skuteczne rozwiązywanie sporów w miejscu pracy. Wrogie środowisko dotyczy wszystkich pracowników. Jeśli problemy pozostaną zlekceważone będą szybko narastać. Rozwiązanie umowy o pracę to ostateczność.