Dobór pracownika

2016-03-12 19:45

Gdy jeden z zatrudnionych odejdzie z firmy, trzeba znaleźć wykwalifikowaną osobę, która przejmie jej obowiązki. W ciągu procesu aplikacji trzeba będzie ocenić charakter i cechy wszystkich aspirujących kandydatów celem ustalenia, który z nich jest najodpowiedniejszy na nowe stanowisko.

Trzeba być rozważnym przy wyborze. Jeżeli popełni się błąd w ciągu przebiegu rekrutacji, możliwe iż będziesz zmuszony do pracy z pracownikiem, który okaże się mniej wykwalifikowany jak to się najpierw wydawało.

Pamiętaj, że możesz zostać pozwany za nieprzepisowe zakończenie umowy po nagłym zwolnieniu pracownika z naruszeniem jego praw. Jeżeli chcesz upewnić się, że dana osoba nie spowoduje dla Ciebie problemów należałoby, aby postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

1. Zapytaj go, czego oczekuje od Ciebie. Uposażenie jest kluczowym zagadnieniem dla obu stron, wskutek tego trzeba zweryfikować, że warunki umowy będą jasne. Jeśli kandydat oczekuje zbyt wiele, można zwyczajnie odrzucić jego wniosek.

2. Sprawdzenie wiarygodności danych w CV. Zasadne jest sprawdzenie czy wiadomości zawarte w CV są prawdziwe.

3. Podpisz umowę o pracę. Ten pisemny dokument reguluje wielorakie sprawy, takie jak wynagrodzenie za nadgodziny i politykę firmy. Przykładowo zdecydowałeś zwolnić zatrudnionego, albowiem dopuścił się on naruszeń tzw. zwolnienie dyscyplinarne. Jeżeli pozwie Cie on o nieprzepisowe zakończenie umowy, dokument ten może stać się dowodem na zgodę zatrudnionego na warunki zatrudnienia.